Tillstånd att driva folkhögskolor förnyas

 

Samtidigt med förnyelsen av tillstånden pågår en strukturell utveckling av folkhögskolorna. Det finns 89 folkhögskolor i Finland. Av dem är 29 sådana som är mycket små eller som arrangerar mest yrkesinriktad utbildning. De här folkhögskolorna har blivit utvärderade av en utredningsman som utnämndes av undervisnings- och kulturministeriet.
I sin rapport föreslår utredningsmannen olika åtgärder som dessa folkhögskolor borde vidta för att förstärka folkbildningen i sin verksamhet, bl.a. genom samarbete med andra folkhögskolor. För några folkhögskolors del föreslås en fusion med en yrkesskola.

Läs mera: PDF