Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

 

Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på utviklingen over tid. Søkningen til høyere utdanning fortsetter å øke, personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av studentene, flere doktorgrader blir avlagt og  antall innreisende utvekslingsstudenter har økt nesten 6000 nå.

Les mer på Regjeringen.no