Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

 

Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

Ifølge det Nordiske Ministerråd har Norden, med veluddannede befolkninger, stærke demokratier og velfungerende arbejdsmarkeder, et godt udgangspunkt for at klare sig godt i den stadigt mere globaliserede verden. Men at være en foregangsregion kræver et velfungerende og effektivt samarbejde på tværs af grænser.
Grænsen mellem det vi lærer i de formelle uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladsen har igennem de sidste år blevet mere diffus. Det har betydet at arbejdsmarkedet og hjemmene er blevet nødt til, ligesom uddannelserne, at møde forøgede krav til fleksibel og personrettet undervisning. Her har informations teknologisk udvikling været en måde at møde disse krav, eftersom den har øget den enkeltes mulighed til uddannelse hvor traditionelle skoler har ikke mulighed for at operere. Men fjernundervisning har også givet mulighed til større regionalt og international uddannelsessamarbejde, som har resulteret i øget kontakt og videnoverførsel, udover at udvikle og styrke personlig kontakt, uddannelser og innovation, mellem de Nordiske lande.

I Nordisk Ministerråds rapport “Norden som global vinderregion” der er lavet i samarbejde med Huset Mandag Morgen, opfordres de nordiske regeringer til at gå sammen om en fælles ambitiøs vinderstrategi, der bruger de nordiske styrker og udnytter mulighederne i globaliseringen. På statsministrenes møde i efteråret 2005 blev der besluttet at arbejde videre på grundlag af denne rapport og viderudvikle de stærke sider som de Nordiske lande har tilfælles, hvor balancen mellem fællesskabet og det enkelte menneske centralt.

Et af de initiativer der er blevet taget til at styrke Norden som en vinderregion, er etableringen af en Nordisk tænketank om fremtidens kompetenser av NVL. Målet med tænketanken er at identifisere hvilke kompetanser og kvalifikationer kommer til at gøre sig gældene i fremtidens Norden og finde frem til hvordan vi kan styrke dem og formidle.

“Til at sørge for at produktion og arbejdsstyrke bliver fortsat en væsentlig faktor for fremdrift i Norden, kommer det til at være afgørende at vi kan beholde de drivende komptenser og styrke nye kvalifikationer,” siger Sigrun Kristin Magnusdottir, koordinator og ansvarsperson for tænketanken. “Samtidigt må vi være fleksible nok til at kunne udvikle dem i takt med nye situationer og ændret verdensbillede. Til at kunne gøre dette bliver vi nødt til at se hvilke kompetanser er nødvendige på arbejdsmarkedet i Norden i fremtiden.”

Tenketank
Fra venstre; Leena Jokinen (Finland Futures Research Centre), Gunnar Grepperud (Universitetet i Tromsø), Sigrún Magnúsdóttir, Island, Arne Carlsen (Danmarks Pedagogiske Universitet), Kristín Ástgeirsdóttir (Center for kvinde- og kønsforskning på Islands Universitet), Ingegerd Green (Stiftelsen før kunskaps- och kompetensutveckling)

Forventet resultat af arbejdet er publikationen af et visionsdokument næste år om hvordan arbejdsmarkedet kommer til at udvikle sig i Norden, hvilke kundskaber er til stede og hvordan vi kan sikre fleksibiliteten i fremtiden. Først og fremmest bliver det et sammendrag om Nordisk best practice og hvordan de Nordiske lande kan styrke fælles kvaliteter og møde behovet om kontinuerlig forandringsdygtighed omkring identifisering og udvikling af fremtidens kompetenser.

av Arnbjörn Ólafsson

Diskutera artikeln i

Forum