To-Do-seminarium

 

Aktivitet inom Ö-nätverket

OBS! detta todo-seminarium flyttas fram till ett senare datum. Alltså: inget todo som ursprungligen planerat 19-20.9.