To-do på åländska

To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

 

Inspiratioansföreläsningar hölls av lokala representanter för Emmaus Arbetspool och Informationskontoret Kompassen liksom av Luckan Integration från fastlandet och Shahamak Rezaei som representant för det globala. Under tre workshops arbetade deltagarna med att identifiera hinder för inkludering, ge uttryck för önskade framtidsvisioner och avslutningsvis med att göra upp en lista över åtaganden som de åtog sig att förverkliga för att bidra till att närma sig visionerna. 

Läs mer