"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

 

Välkomna till "To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

 

Seminariet är ett samarbete med integrationsenheten och Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande, NVL, som finns under Nordiska ministerrådets paraply. I Norden liksom på Gotland ser man att den grupp i samhället som står längst från arbetsmarknad och som har svårt att komma vidare i studier är utlandsfödda kvinnor. 

 

Under 2018 är ett av integrationsenhetens övergripande mål att bjuda in till mötesplatser, för både nya och etablerade gotlänningar. Mötesplatser där vi får möjlighet att lyfta blicken, få inspiration och förhoppningsvis tänka något nytt kring möjligheten och utmaningen med integration och inkludering. Vi kallar mötesplatserna Inspiration integration.

 

Den här gången fokuserar vi alltså på kvinnor. Tisdagen den 24 april vill vi bjuda in Dig, inspirerande kvinna, till ett deltagaraktivt seminarium där vi tillsammans formulerar vilka hinder det är som utmanar kvinnor till att komma vidare i sitt yrkesliv, vilka är drömmarna och visionerna och vad kan vi som finns i rummet tillsammans skapa för handlingsplan för att ta nästa steg?

 

Inbjudan riktar sig till kvinnor, som både upplever sig stå långt från arbetsmarknaden OCH för er som är en inspirerande del av den. Om du inte själv har möjlighet att delta- sprid gärna till någon som du tror vill vara en del av seminariet.

 

Under dagen kommer företaget Gastronaut inspirera oss tillsammans med alla kvinnor som kommer att finnas i samma lokal! 

 

Vi bjuder på fika och lunch, anmälan senast 16 april- se inbjudan!

 

VARMT VÄLKOMMEN!