To rapporter om voksenlæring publisert

 

Den første rapporten, om kompetanse på fremtidens arbeidsmarked, er en del av Arbeidslivets opplæringssenter IPA-prosjekt. Den andre handler om holdninger til deltakelse i læring i voksenårene.

Rapporten «Kompetanser for fremtidens arbeidsmarked - Utsiktene de neste 10 årene» er tilgjengelig. Rapporten er utarbeidet av Islands arbeidsmarkedsdirektorat for Arbeidslivets Opplæringssenter som en del av IPA-prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsferdighetene til voksne med kort formell utdanning». Rapporten inneholder bl.a. informasjon om arbeidstilbud og utdanning, etterspørsel etter arbeidskraft og informasjon om yrker med forventet vekst i løpet av de neste 10 årene.

Rapporten på islandsk kan lastes ned her

Rapporten om holdninger til læring i voksenårene er utarbeidet av Institutt for utdanning ved Islands Universitet på anmodning fra Utdanningsfondet. I den rapporteres resultater av fokusgruppeintervjuer. Målet var å undersøke deltakelse i voksenopplæringen for å gi praktisk informasjon som kan brukes i systematisk arbeid til fordel for folk som ikke har fullført utdanning på det videregående skoletrinn.

Rapporten på islandsk kan lastes ned her