Toimintatutkimushanke vaikutti harjoittelun ohjaajien käytänteihin

 
Hankkeessa käytettiin erityistä ”tuulimyllymalliksi” kutsuttua oppimismallia, joka selittää oppimisprosesseja ja korostaa arkisiin tilanteisiin sisältyviä oppimismahdollisuuksia. Hankkeen arvioinnin mukaan kliinisen harjoittelun ohjaajat ovat kehittäneet ohjaamisalan osaamistaan pohdinnan ja itsereflektion avulla ja kehittyneet sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla. Teorian avulla voidaan ehkä myös parantaa potilaiden oppimismahdollisuuksia. 
Neljäs osaraportti on luettavissa tanskaksi linkistä: PDF 
LIP- hanke päättyy konferenssiin, joka pidetään 22.9.2011.
Linkki konferenssin sivuille: HTML