Toisen asteen ammatillinen aikuiskoulutus

 
Ruotsin kunnat voivat nyt anoa rahoitusta toisen asteen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Anomukset on jätettävä viimeistään 16. maaliskuuta. Hallituksen mukaan kuntien välinen yhteistyö asiassa on suotavaa. Yhteistyötä on tehtävä myös työnvälitysviranomaisten ja työnantajien, yritysten ja ammattijärjestöjen kanssa. 
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14932