Toisen asteen erityisopetuksen uudistus seurantaan

 

Toisen asteen erityisopetus uudistettiin Ruotsissa vuonna 2013. Mutta kuinka koulutuksen järjestäjät ovat ottaneet vastaan uudistuksen? Ruotsin opetusasioiden virastolla on suunnitteilla seuranta uudistuksen edistymisestä.

Uudistamisprosessin myötä toisen asteen erityisopetuksen säännökset on suurelta osin mukautettu vuonna 2011 tehtyihin toisen asteen eli lukiokoulun uudistuksiin. Kaikki ohjausasiakirjat ovat uusia: opetussuunnitelmat, koulutusohjelmien tavoitteet, ainesuunnitelmat ja aihekokonaisuussuunnitelmat. Tavoitteena on ollut muun muassa selkeyttää toisen asteen erityisopetuksen rakennetta, lisätä tasa-arvoa ja antaa opiskelijoille paremmat edellytykset koulutuksen valintaan. 

Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin opetusneuvos Bengt Weidow on tavannut monia koulutuksen järjestäjiä ja koulujen edustajia ja tiedottanut heille uudistuksesta. – Kyseessä on erittäin perusteellinen toisen asteen erityisopetuksen uudistus. Kokonaistavoitteena on valmistaa opiskelijoita paremmin toisen asteen koulutuksen jälkeiseen elämään, Weidow luonnehtii.

– Nähdäksemme tämä seuranta on ikään kuin ensimmäinen väliarvio. Niin päättäjien, valtion, kuntien kuin koulujen kannalta on tärkeää saada jo varhaisessa vaiheessa tietoa siitä, miten uudistus toteutetaan oppilaitoksissa, sanoo hankejohtaja Anna Mannikoff.   

Lue lisää aiheesta (ruotsiksi)