Toisen asteen opintotukeen esitetään parannuksia

 

Pidemmällä aikavälillä luovuttaisiin vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta myönnettäessä opintotukea 18–19-vuotiaille. Itsenäisesti asuvien 17-vuotiaiden opintotukea korotettaisiin, pienimmät opintorahat korotettaisiin. Lisäksi toisen asteen tutkintoihin tulisi määritellä tutkintokohtainen enimmäistukiaika, lukuvuosien tukikuukausien määrä tulisi tarkistaa ja asumislisän myöntämistä joustavoittaa. Toisen asteen opintotuen tason tulisi olla kilpailukykyinen verrattuna muuhun vähimmäisturvaan, jolloin opintotuki edistäisi osaltaan työmarkkinoille kiinnittymistä ja ehkäisisi syrjäytymistä.
Lukuvuonna 2008–2009 opintotukea myönnettiin noin 12 000 toisen asteen opiskelijalle.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/08/opintotuki.html?lang=sv&extra_locale=fi