Toisen asteen opiskelijamäärä laskussa

 
Toisen asteen oppilaitoksissa on noin 27 300 opiskelijaa, yliopistoissa vajaa 19 900. Toisen asteen opiskelijamäärien lasku johtuu etupäässä etäopintojen ja aikuisille suunnattujen iltaopintojen tarjonnan vähenemisestä. Naiset ovat edelleen enemmistönä sekä toisella asteella että korkea-asteella, heitä on 56 % opiskelijoista. Melkein kaksi kolmasosaa toisen asteen opiskelijoista suorittaa yleissivistäviä lukio-opintoja ja yksi kolmasosa suorittaa ammatillisen tutkinnon.