Toisen asteen oppisopimuskoulutus – painopisteenä laatu!

 

Kokeilu on herättänyt paljon enemmän kiinnostusta opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen keskuudessa kuin aiemmat yritykset perustaa oppisopimustyyppistä koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa on huomattavasti potentiaalia, mutta etenkin laadun osalta varmistettavaa ja kehitettävää on vielä paljon.
Komitea ehdottaa, että painopiste siirretään määrästä – eli koulutusvolyymeistä – toisen asteen ammattikoulutuksen sisäiseen työhön ja laatuun. Elinvoimaisen oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi toimintaa on kuitenkin syytä laajentaa uusille alueille.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179965