Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Kaikille toisen asteen oppisopimusopiskelijoille tulee laatia koulutussopimus, jonka osapuolina ovat opiskelija, työpaikka ja oppilaitos. Ruotsalaiset työnantajat voivat nykyiselläänkin ottaa henkilön töihin oppisopimuksella, mutta nykyiset säännöt eivät sovellu tilanteeseen, jossa työsuhde on sidoksissa koulutukseen. Siksi hallitus esittää lakiluonnoksessaan, että oppisopimusopiskelijoita varten kehitetään uusi työsuhdemuoto.

Uutta työsuhdemuotoa säännellään erillisellä lailla, jonka on määrä astua voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Aiheesta lisää (ruotsiksi).

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se