Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

 

Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski yhden prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna. Opinnot loppuun suorittaneiden osuus on useiden vuosien ajan pysynyt noin 70 %:ssa. Viime vuosina on käynnistetty useita hankkeita, joiden toivotaan tuottavan tulosta lähivuosina.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no