Toisen asteen uudistuksesta päätettiin

Liberaalipuolue venstre, keskustaoikeistolainen høyre-puolue, kristillinen kansanpuolue ja oikeistopopulisteihin luettava edistyspuolue ovat sopineet toisen asteen koulutusuudistuksesta. Kyseessä on merkittävin toisen asteen koulutuksen uudistus Norjassa sitten 1990-luvun.

 
Kuva: Jeswin Thomas Kuva: Jeswin Thomas

Uudistuksen taustalla on se, että työelämässä on yhä vaikeampaa pärjätä ilman toisen asteen koulutusta. Uudistuksen myötä aiempi kolmen vuoden aikaraja toisen asteen tutkinnon suorittamiselle poistuu.

Läänit ja oppilaitokset saavat nyt suuremman vastuun niistä opiskelijoista, jotka eivät pääse loppukokeesta läpi ensiyrittämällä. Ne velvoitetaan myös laatimaan yksilöllisempiä opintosuunnitelmia opiskelijoiden koulutuspolun alusta asti.

Yksi tavoitteista on pienentää sitä joukkoa, joka nykyisessä järjestelmässä menettää oikeuden julkisen sektorin rahoittamiin toisen asteen opintoihin. Norjan tilastoviranomaisen mukaan näin käy vuosittain jopa 5500 opiskelijalle.

Opiskelijoille halutaan myös antaa enemmän aikaa syventää osaamistaan, ja nykyiset aine- ja tuntijaot otetaan perusteelliseen tarkasteluun.

Uudistuksen tärkeitä elementtejä:

 
  • Kaikille toisen asteen opinnot aloittaville opiskeluoikeus tutkinnon suorittamiseen saakka
  • Velvollisuus järjestää tukea sitä tarvitseville jo varhaisessa vaiheessa
  • Joustavammat opintopolut
  • Hiljattain maahan muuttaneille ja huonosti norjaa osaaville tarjotaan toisen asteen opintoihin valmistavaa opetusta
  • Entistä useammalle oppisopimuspaikka
  • Mahdollisuus suorittaa useita ammattipätevyyksiä
  • Oikeus oppisopimuspaikkaan tai sitä vastaavaan järjestelyyn
  • Aikuisille entistä laajempi oikeus suorittaa kesken jäänyt tutkinto loppuun
  • Moduulimuotoinen opiskelu aikuisten pääasialliseksi opiskelumuodoksi
  • Opintoihin enemmän syventymistä, mielekkyyttä ja valinnaisuutta

Myös ammattiin opiskelua kehitetään siten, että opiskelijat saavat jatkossa oikeuden joko oppisopimuspaikkaan tai sitä vastaavaan järjestelyyn. Tavoitteena on, että entistä useampi suorittaa ammattikoulutuksen loppuun asti ja saa tutkinnon. Oppisopimuspaikka on ensisijainen vaihtoehto. Oppisopimuspaikkapulan vuoksi hallitus kuitenkin haluaa, että ilman oppisopimuspaikkaa jääville tarjotaan parempia vaihtoehtoja kuin odottamaan jääminen. Hallitus tekee yhteistyötä läänien, työelämäosapuolten sekä opettaja- ja opiskelijajärjestöjen kanssa kehittääkseen parhaan mahdollisen järjestelyn. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat luottaa siihen, että heillä on mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun ja saada todistus ammattipätevyydestä.

Lue uudistuksesta lisää (norjaksi) täältä