Tolketjenesten på Færøerne arrangør for nordisk seminar for tegnsprogstolke

 

Formålene med seminaret var følgende: Øget nordisk samarbejde omkring faget tegnsprogstolkning, sparring på tværs af landegrænser, inspiration til tolkenes daglige arbejde og at sætte fokus på vores døve medborgere, tegnsprog og tegnsprogstolkning. Dertil var formålet også at fokusere på videreudvikling af  tegnsproget på Færøerne. Arrangører var Færøernes eneste tegnsprogstolke, Edny Poulsen og Eyðgunn Hansen, i samarbejde med nordiske kollegaer. 

Læs mere om arrangementet og tolketjenesten for tegnsprogstolke på: www.tulktekn.fo