Torfinn Langelid utnevnt til Ridder av 1. klasse og tildelt St. Olavs Orden !

 

Torfinn er tildelt denne hedersordenen etter at FOKO i april 2011 sendte en søknad til Kongen om at denne staute telemarkingen som har betydd så mye for fengselsundervisning både nasjonalt og internasjonalt tildeles St Olavs orden. Videre er søknaden støttet av uttalelser fra Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Fylkesmannen i Hordaland, – samt Nordisk nettverk for fengselsundervisning og European Prison Education Association (EPEA).

Les mere på Foko.no.