Torhild Slåtto

Norgeredaktör

 

Jeg er frilans skribent i norske og nordiske medier. I tolv år var jeg daglig leder i Fleksibel utdanning Norge, og har dermed mye erfaring fra fleksibel utdanning
for voksne.

Utdanningsbakgrunn: Journalistikk, cand. polit. med sosiologi hovedfag, kurs i prosjektledelse, e-teaching, endringsledelse, skrivelyst mv.

Jeg har (tidligere) vært allround journalist i dagsaviser, og har fortsatt med å skrive - i bøker, tidsskrifter og ulike publikasjoner.

Norden er en inspirerende arena, og  jeg har deltatt i mange nordiske NordPlus-prosjekter og  i DISTANS-nettverket i NVL 2005-2018. Nordisk samarbeid på utdanningsfeltet er viktigere enn noen gang!

Min e-postadresse: torhildslaatto@gmail.com 
Tlf 047-995 86 258

Läs Torhilds artiklar i DialogWeb