Torhild Slåtto

 

Norgeredaktör

 

Jeg er daglig leder i Fleksibel utdanning Norge, med mangeårig erfaring fra fleksibel utdanning for voksne i ulike bransjer. Utdanningsbakgrunn: Journalistikk, cand. polit. med sosiologi hovedfag, kurs i prosjektledelse, e-teaching, skrivelyst mv. Jeg har (tidligere) vært allround journalist i dagsaviser, og har fortsatt med å skrive - i bøker, tidsskrifter og ulike publikasjoner. Norden er en inspirerende arena - jeg har deltatt i mange nordiske NordPlus-prosjekter og  i DISTANS-nettverket i NVL siden 2005. Nordisk samarbeid på utdanningsfeltet er viktigere enn noen gang!

slaatto@fleksibelutdanning.no