Torshavnissa keskusteltiin työelämässä tarvittavista taidoista

Työelämässä ja työelämää varten tapahtuvassa oppimisessa kokonaisvaltainen ajattelu a yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

 

Tämä oli yksi tärkeimmistä viesteistä Torshavnissa 20. huhtikuuta järjestetyssä seminaarissa, jossa esiteltiin NVL:n raportti työelämässä tarvittavasta osaamisesta

Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä, jotka edustivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, elinkeinoelämää, opetusalaa sekä viranomaissektoria. Raportissa mainitut suositukset saivat hyvän vastaanoton, ja osallistujien kesken käytiin vilkasta keskustelua. Sekä färsaarelaiset alustusten pitäjät että seminaarin osanottajat totesivat, että tulevaisuuden työmarkkinahaasteet ovat yhteinen haaste, joka edellyttää infrastruktuuria, koordinointia ja yhteistyötä. Seminaarissa korostettiin toistuvasti,e ttä työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten on aika käynnistää yhdessä määrätietoinen kolmikantayhteistyö, joka kattaa osaamispolitiikan, aikuisten oppimisen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen, elinikäisen oppimisen ja uraohjauksen. Färsaarilla on kekusteltu näistä aiheista jo parikymmentä vuotta, mutta ratkaisujen löytäminen edellyttää toimintaa. Raportissa esitetyt konkreettiset suositukset voivat tarjota siihen hyvän lähtökohdan.