Traditionell fortbildning är out

 

– De traditionella utbildningsformerna motsvarar inte behovet av fortgående lärande, vilket gör att vi behöver nya metoder för att utveckla vårt kunnande, sade Anneli Eteläpelto, professor i vuxenpedagogik vid Jyväskylä universitet, som var en av talarna vid seminariet.
Den kanadensiska professorn Tara Fenwick, som är en av de internationellt mest kända forskarna i lärande på arbetsplatsen, talade om arbetstagare som är ”flygande fiskar” hänvisande till olympiavinnaren Michael Phelps.
– Det finns många yrkesgrupper som utför s.k. gränslöst arbete, allt från sjukskötare till reportrar och mekaniker till ekonomer, sade Fenwick, som arbetar vid British Columbia University.
– Erfarenheterna av gränslöst arbete är motsägelsefulla. Vissa har kommit in på en sådan yrkesbana tvingade av omständigheterna i brist på en fast arbetsplats, vilket kan vara frustrerande. Andra igen uppskattar den kreativitet och frihet som ett självständigt arbete ger, sade Fenwick.
Hon påpekade att en situation där arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetsmiljö ständigt förändras förutsätter att arbetstagaren lär sig nytt hela tiden.
– Man måste utveckla sin egen yrkeskunskap, skapa nya nätverk och uppträda på ett förtroendeingivande sätt.
Fenwick berättade att ett s.k. gränslöst arbete ofta upplevs som en kamp för överlevnad, där man måste lära sig att fungera på ett nytt sätt.
– Speciellt viktig blir social begåvning: man måste kunna skapa relationer och kontakter till olika instanser och inge förtroende hos samarbetsparterna, sade Fenwick.

Kunskap i flera riktningar

– För att utveckla yrkeskunskapen krävs en kombination av teoretisk kunskap och praktiskt kunnande, konstaterade Päivi Tynjälä, som är professor i högskolepedagogik vid Jyväskylä universitet.
– Därför räcker det inte med traditionell fortbildning, där man sitter på skolbänken.
I stället borde man satsa på en kombination av att lära sig på arbetsplatsen med samarbetsformer där kollegerna delar information med varandra.
Docent Hannu L.T. Heikkinen från Jyväskylä universitet har utvecklat en ny typ av fortbildning för lärare, där de fungerar i grupp som mentorer för varandra.
– Det handlar om experimentellt lärande och att tillsammans lösa problem som uppstår på arbetsplatsen. Man överger tanken på att kunskap överförs endast i en riktning från den erfarne till nybörjaren utan utgår ifrån att även erfarna lärare kan lära sig av sina nyutexaminerade kolleger.
Heikkinen har märkt att i synnerhet nyblivna lärare har stor nytta av den här metoden eftersom de ofta överraskas totalt av hur den verkliga skolvärlden fungerar. Enligt Heikkinen borde lärarutbildningen vara en fortgående process, där examen omedelbart övergår i fortbildning.

Arbetsplatser har olika inställning

Även om livslångt lärande är allmänt erkänt av samhället har forskning visat att alla arbetsplatser inte stöder lärande.
– En arbetsplats som stöder utbildning karaktäriseras av att arbetstagarna kan byta arbetsuppgifter, att kunskap delas, att man arbetar i team och att man understöder karriären, sade professor Tynjälä.
– Förmännen stöder arbetstagarna i stället för att övervaka dem och de uppmuntras att föra fram nya idéer och förnya rutiner. Alla arbetstagare ges möjlighet att delta i olika kurser som har att göra med lärande på arbetsplatsen.
Direkt hämmande på inlärningen fungerar arbetsuppgifter som ständigt upprepas, begränsade kontakter till personer med andra arbetsuppgifter och bristen på möjligheter att gå framåt i karriären.

Konferensen ordnades av EARLI, European Association for Research on Learning and Instruction, samt pedagogiska fakulteten och forskningsinstitutet för utbildning vid Jyväskylä universitet.
Konferensens webbsidor:
http://ktl.jyu.fi/ktl/earli