Træningsseminar til piloter om transformative læringscirkler

 

Træningsseminar til piloter om transformative læringscirkler d.10.-11.marts i Stockholm. Et lukket arrangement.
Træning af nordiske facilitatorer til pilotprojektets nordiske cirkler, samt netværksdeltagere i ønetværk og entreprenørskabs netværk. Gennemgang og diskussion af evalueringsdesign, opbygning og krav(opgaver) til gennemførelse:
1. vad det innebär att arbeta i lärandecirklar - förväntningar, krav, roller 
2. vilka förpliktelser som deltagande och bidrag till data för action research som utvärderingen kräver
3. Ömsesidiga förväntningar har stämts av.
Datainsamling för utvärdering har påbörjats.