Transfer af viden og kunnen, fra uddannelse til anvendelse i konkret arbejde

 

 
18-06-2009
Det sætter NCK fokus på i ny oversigt over internationale forskningsresultater. Forskningsoversigten publiceres 1 juli, og bygger på resultater af relevant forskning om transfer siden 1980’erne. Oversigten giver et samlet billede af hvilke faktorer, der har betydning for at øge udbytte og effekt af undervisning og læring. Den lærendes behov, en god underviser, eksempler og genkendelige elementer er nogle af de faktorer, der beskrives.
Allerede nu er en sammenfatning af resultaterne tilgængelige på NCK’s hjemmeside.  www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8843