Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

 

Nå har 300 langtidsarbeidssøkende blitt ansatt innenfor prosjektet, men der er 1.800 personer registrert i det hele. Det krever stor innsats fra veiledere og arbeidsformidler å formidle de andre i de knapt 1.000 stillinger som ennå er ledige. Knapt et hundre stillinger har vært avregistrert i prosjektet uten ansettelse.   Strømmen av nye og varierte stillinger som meldes inn i prosjektet er jevn og stabil.  Arbeidsgivere som vil registrere stillinger med høyeste satsning har frist til 31. mars. Etter det går satsningen ned til 90 % av grunndagpenge og pensjon. 

Mer på islandsk: www.lidsstyrkur.is