Tre myndigheter blir två

 

De funktioner som idag finns inom de tre myndigheterna kommer i allt väsentligt att finnas även efter omorganisationen — men i en ny ram. Direktiven följer ideologin att tydligt skilja kontroll från främjande.

Läs mer på Hsv.se