Tre nya Nordic Masters-utbildningar startar

Tre nya Nordic Master Program har tilldelats cirka en miljon danska kronor var – Nordic Master in Cold Climate Engineering, Glass Design och Joint Nordic Master in Cultural Leadership.

 
Tre nya Nordic Masters-utbildningar startar Johannes Jansson/norden.org

Nordic Master Program (NMP) är en av Nordiska ministerrådets satsningar för främjandet av högre utbildning i Norden. Minst tre nordiska högskolor kan som ett konsortium ansöka om medel från Nordiska ministerrådet för att starta ett Nordic Master Programme.

De program som nu tilldelats medel är:
Programmet Joint Nordic Master in Cultural Leadership kooridineras av Høgskolen i Telemark, i samarbete med Högskolan i Borås och Københavns Universitet .
Programmet Glass Design koordineras av Linnéuniversitetet i Växjö, i samarbete med Aalto universitetets högskola för konst, design och arkitektur och The Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Programet Nordic Master in Cold Climate Engineering koordineras av Danmarks Tekniske Universitet, i samarbete med Aalto Universitet och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.          

Sedan 2007 har 18 nya NMP tilldelats medel. De godkända NMP karaktäriseras av en hög grad av akademisk kvalitet och mobilitet mellan de nordiska länderna. I de flesta fall erbjuder programmen de studerande möjlighet att bo och studera i minst två nordiska länder under deras två år i programmet. Tillfredsställelsen bland NMP-studenterna är väldigt hög. I den senaste studentundersökningen från 2012 uppgav 93 % av studenterna att de skulle rekommendera programmet. De säger att det är särskilt mobiliteten som lockat dem till programmet.

NMP drivs sedan 2007 som ett pilotprojekt under Nordiska ministerrådet. Från och med 2015 planerar Nordiska ministerrådet att göra NMP till en permanent verksamhet. 

Kontakter

Kai Koivumäki 
Telefon +45 21 71 71 24 
kkoi(ät)norden.org 

Anniina Pirttimaa 
anpi(ät)norden.org