Tre nya artiklar i DialogWeb

 

Fristående konsult och sakkunnig Ingegerd Green frågar i sin artikel hur vi kan bli framgångsrika på att hantera och möta utmaningar i samhället och arbetslivet?
Karen Brygmann har intervjuat lektor och studieledare  Anne Liveng vid Roskilde Universitet och med i den nordiske forskargrupp som har analycerat vad som kännetecknar välfungerande projekt inom vidareutbildning i Norden.
Helena Flöjt-Josefsson har intervjuat Peter Strandvik  från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering om Ålands valideringssystem.

Läs artiklarna på www.dialogweb.net och kommentera dem på Facebook!