Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

 

Der afsættes ca. 2,5 milliarder dkk til området. Centralt i aftalen er ønsket om at styrke  mobilitet og fleksibilitet i videre- og efteruddannelsessystemet, så den enkeltes kompetencer kan matche forandringer i arbejdsmarkedets krav. Der er i aftalen lagt vægt på at styrke både ufaglærte og faglærte i videreudvikling af kompetencer. Bl.a. indgår følgende i aftalen:

  • At støtte mobilitet på arbejdsmarkedet – der afsættes 400mill. dkk. til en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte, der ønsker at skifte spor og nu får mulighed for at uddanne sig på eget initiativ.
  • Opsøgende arbejde – der afsættes 100 mio. til opsøgende arbejde for at styrke systematisk arbejde med styrkelse af læse-, regnefærdigheder og ordblindhed
  • Styrkelse af kvaliteten på AMU-kurser – der afsættes 420mio. til dette
  • Udvikling af videregående VEU og styrket brug af realkompetencevurderinger
  • En indgang til VEU systemet – vejledning til, information om efteruddannelsestilbud og ansøgninger om VEU godtgørelse

Læs mere