Trygg framtid for samiske språk

 
Forskningsrådets program for samisk forskning får 1,179 millioner ekstra kroner. Pengene skal gå til forskning på sørsamisk og lulesamisk språk. – Vi trenger å øke kunnskapen om disse språkene for å sikre sterke og levedyktige språk i framtiden, sier statsråd Dag Terje Andersen. – Regjeringens mål er å legge til rette for en trygg fremtid for de samiske språkene i Norge. Sør- og lulesamisk språk er minoritetsspråk også i samisk sammenheng, og er betegnet av UNESCO som sterkt truede språk.
Du kan lese mer her.