Tulevaisuuden ammattilaiset  

Ammattiin opiskelevien on vastaisuudessa helpompi jatkaa opintojaan korkeakoulussa tai ylipistossa.

 

Lisäksi ammattioppilaitokset saavat 35 miljoonan kruunun potin korkea-asteen ammattikoulutuksen kehittämiseen. Norjan hallituksen tuoreessa selonteossa, jonka otsikkona on ”Tulevaisuuden ammattilaiset”, kuvaillaan toimia, joilla voitaisiin parantaa ammattioppilaitosten arvostusta, laatua ja merkitystä koulutusjärjestelmässä. Selonteossa esitetään useita toimenpiteitä, joilla pyritään tasa-arvoistamaan ammattioppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevien asemaa ja etuuksia.

Lisää aiheesta (norjaksi)

Norjan sivistysliittojen kattojärjestön Vofon kannanotto (norjaksi)