Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 

Verkkoaivoriihen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen opettajankoulutusfoorumi. Foorumi laatii elokuun loppuun mennessä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta koskevan konkreettisen kehittämisohjelman. Aivoriihen tulokset otetaan huomioon ohjelmassa. 

Lisää aiheesta