Tulevaisuuden osaamistarpeet

 

Norjan hallitus on antanut parlamentille uuden tiedonannon (stortingsmelding), jonka otsikkona on «Utdanning for velferd» (Koulutuksen avulla hyvinvointia). Tiedonannossa todetaan, että terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmia on uudistettava radikaalisti, jotta yhteiskunnan tulevat osaamistarpeet voidaan tyydyttää.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no