Tulevaisuusohjauksen työkirja – kokonaisvaltaista ohjausta

Tulevaisuusohjaus on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty käsite, joka on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen yhdistelmästä.

 

Nyt julkaistu työkirja kokoaa yhteen vuosien aikana tehdyn menetelmän kehitystyön. Työryhmä on tarkistellut turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrän kasvusta aiheutuviin koulutustarpeisiin. Ohjausryhmä nostaa esiin huolen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden kantaväestöä heikommista oppimistuloksista ja ehdottaa, että asiaa selvitetään tarkemmin tutkimuksilla. 

Tulevaisuusohjauksen työkirja on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja se tukee erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen pohtimista. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja soveltuu esimerkiksi opinto-ohjaukseen eri koulutusasteilla ja oppilaitoksissa, starttivalmennuksen ja työpajaohjauksen tueksi, työvoimakoulutukseen alan vaihtajille ja oman alan etsijöille, nuorisotyöhön, maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien kanssa työskentelyyn sekä kaikille tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille. Verkkosivusto kokoaa yhteen kaiken tulevaisuusohjauksen materiaalin.

Lue lisää