Tuloksellista vuoropuhelua pohjoismaisesta yhteistyöstä

 
NVL on ollut aktiivisesti yhteydessä eri pohjoismaisiin tahoihin ja ottanut selvää, onko niillä kiinnostusta ja tarvetta pohjoismaiseen yhteistyöhön. Vuoropuhelu on tuottanut tulosta, sillä vuonna 2008 noin 80 pohjoismaista organisaatiota aloitti yhteistyön NVL:n kanssa. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana osanottajamäärä on pysytellyt reilussa 2000:ssa, joten kiinnostusta NVL:n käsittelemiin aiheisiin selvästi on. Merkittävä muutos on, että internet-osallistujien määrä oli vuonna 2008 yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2007 nettiosallistujia oli 103, vuonna 2008 jo 289.
Vuosiraportti