Tuottavuus ja työpaikat painopisteinä miljardin kruunun aikuiskoulutuspotin jaossa

Viime vuonna aikuis- ja täydennyskoulutukseen päätettiin Tanskassa suunnata miljoonan kruunun verran lisärahoitusta. Hallitus ja työmarkkinajärjestöjen keskusliitot ovat nyt päässeet sopimukseen rahoituksen käytöstä.

 
Tuottavuus ja työpaikat painopisteinä miljardin kruunun aikuiskoulutuspotin jaossa Eivind Saetre/norden.org

Noin 645 miljoonaa kruunulla aiotaan parantaa tutkintoa vailla olevien ja tutkinnon suorittaneiden henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yleissivistävään ja ammatilliseen aikuis- ja täydennyskoulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa luku-, kirjoitus- ja laskutaitokurssien yhdistämistä entistä paremmin käytännön oppimiseen, AMU-kurssien joustavuuden lisäämistä sekä tuottavuuden ja kasvun painottamista entistä enemmän. 

Loput 355 miljoonaa käytetään korkea-asteen aikuis- ja täydennyskoulutuksen vahvistamiseen. Jonkin tutkinnon suorittaneiden pääsyä korkea-asteen aikuis- ja täydennyskoulutukseen halutaan helpottaa ja  koulutukseen hakeutumisen taloudellisia kannusteita lisätä.  

Lue lisää (tanskaksi) aikuis- ja täydennyskoulutuksen lisärahoituksen käytöstä Tanskan opetusministeriön kotisivuilta.