Tuottavuuskomissio ehdottaa työelämäkeskeisiä koulutusuudistuksia

 

Vuoden 2012 lopussa Tanskan hallitus nimitti tuottavuuskomission, jonka tehtäväksi annettiin tutkia tuottavuuden kehittymistä Tanskassa ja luoda suosituksia sen parantamiseksi. Joulukuussa 2013 komissio sai vamiiksi raportin, joka sisältää koulutusalan uudistamiseen tähtääviä suosituksia.

 

Tuottavuuskomission raportissa painotetaan ennen kaikkea koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä hyvin suoraa yhteyttä. Useissa komission suosituksissa viitataan siihen, että sekä oppilaitoksia että opiskelijoita koskevat kannustinjärjestelmät on syytä kytkeä koulutuksen työmarkkinarelevanssiin.  

Raportissa suositellaan, että oppilaitoksista valmistuneiden tulotason tulisi olla nykyistä tärkeämpi oppilaitosten toimintaa ohjaava tekijä.  Rahoitusjärjestelmää tulisi uudistaa niin, että oppilaitoksia ohjataan tarjoamaan koulutusohjelmia, joista valmistutaan hyvin työllistäviin ja hyväpalkkaisiin ammatteihin. 

Koulutuksen laatua ja työmarkkinarelevanssia koskevien tilastojen saatavuutta parannetaan erityisesti työttömyyden, työllistymismahdollisuuksien ja palkkauksen osalta. Näin opiskelijoille halutaan antaa mahdollisuus tehdä entistä perustellumpia koulutusvalintoja. Komissio suosittaa myös, että opintotuki sidottaisiin koulutusvalintoihin esimerkiksi alentamalla tukea niiden koulutusohjelmien osalta, joista valmistuneilla on korkea työttömyysaste.   

Lue koko raportti ja lisätietoa tuottavuuskomissiosta: http://produktivitetskommissionen.dk/publikationer