Turisme og nødvendige kompetencer

Det kræver god vilje at få øje på Færøerne på verdenskortet, og indtil for få årtier siden var antallet af turister begrænset. Men nu har rejsende fra hele verden for alvor fået øjnene op for øgruppen som rejsemål, og turisme er et hurtigt voksende erhvervsområde.

 
Turismen på Færøerne er i vækst, og der er brug for mennesker med de rigtige kompetencer. Billedet er af hovedstaden Torshavn. Foto: Privat. Turismen på Færøerne er i vækst, og der er brug for mennesker med de rigtige kompetencer. Billedet er af hovedstaden Torshavn. Foto: Privat.

Flere besøgende på Færøerne nødvendiggør flere mennesker med relevante kompetencer for turistbranchen, og i juni 2018 kunne 20 nye rejseledere tage imod et kursusbevis efter deltagelse i et kursus om turisme. Desuden er en ny uddannelse for turistmedarbejdere under forberedelse. 

Teori og praksis

I de seneste mange år har udbuddet af kurser for rejseledere og andre, der beskæftiger sig med turisme, været begrænset. Dette har skabt et behov for kompetenceudvikling både af erfarne og af nye medarbejdere på området. 

For at imødekomme behovet blev et kursus for rejseledere afholdt i løbet af sidste vinter. Målgruppen for kurset var voksne over 21 år, og kurset bestod af 200 undervisningstimer med både teoretisk og praktisk undervisning. Der blev undervist i generel viden om det færøske samfund, natur, sprog, historie og kultur. På et mere praktisk plan var vandring i naturen, besøg på museer, samt mikrofonteknik, præsentation og optræden på programmet.

Engagement og interesse

For Sunnva Asano var kursusforløbet en positiv og lærerig oplevelse.

– Kurset var godt, og det vi lærte, var spændende. Generelt var deltagerne engagerede og oplyste mennesker med forskellig baggrund, men alle havde en stor interesse for området. Jeg har arbejdet som rejseleder i sommer, og jeg har nu fået arbejde som receptionist på et hotel. Muligvis kan mit kursusbevis tilskrives en del af årsagen til, at jeg fik dette arbejde. Som receptionist skal man altid være parat til at besvare spørgsmål om Færøerne generelt, om muligheder for ture og om andet, som vi lærte på kurset, fortæller en tilfreds Sunnva Asano.  

Sunnva-Asamo-er-glad-for-kurset-for-rejseledere-og-arbejder-nu-som-receptionist-på-et-hotel_.jpg
Sunnva Asamo har været glad for kurset for rejseledere, og hun arbejder nu som receptionist på et hotel i Torshavn. Foto: Privat.

Turismeuddannelse i vorden

Fra offentlig side har man bevidst satset på at øge antallet af turister, og vigtigheden af velkvalificerede turistmedarbejdere nævnes også i politikken, der danner grundlag for fremtidige aktiviteter på området:

– Kompetencer er nødvendige for at give rejsende en så god helhedsopfattelse som muligt af Færøerne. Rejseledere og alle, der arbejder med at yde service til turister, er repræsentanter for Færøerne som rejsemål. Alle, der arbejder med turister, bør derfor være velkvalificerede til at tage imod dem, står der blandt andet i politikken.

Annika Larsen Black, der har arbejdet i rejsebranchen hele sit arbejdsliv, har fået opgaven at udvikle en ny uddannelse indenfor turisme, og hun har især set muligheder i eksisterende uddannelser i Island.

– I Island har de nogle uddannelser, der passer til færøske forhold, og disse uddannelser giver fine muligheder for ansættelse. Vi arbejder med en akademiuddannelse, hvor deltagerne kan bygge videre på uddannelsesbeviset, og vi forventer at være parat til at optage det første hold studerende i løbet af sommeren 2019, fortæller Annika Larsen Black. 

Lyst og energi til at servicere mennesker

Hvad skal medarbejderne i turistbranchen så kunne?

– Der er brug for mange slags kompetencer, helt fra madlavning og servering over idé-udvikling og iværksættelse til en generel viden om turisme og om vores land. Og så alt det, der er ind imellem: indblik i historie, geografi, flora, fauna, kultur, sprog og samfund. De lokale operatører har brug for personale, der hurtigt kan udvikle og markedsføre et produkt. Men der er også brug for viden om bæredygtighed, både med hensyn til miljø og natur. Derudover er det vigtigt at være bevidst om social og kulturel bæredygtighed, siger Annika Larsen Black. 

Udover de generelle fag planlægges der at udbyde valgfag, så som reservation og salg af billetter eller service og madproduktion. Men det vigtigste af alt er ifølge Annika Larsen Black den personlige lyst og energi til at servicere mennesker. Og hun vurderer, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte medarbejdere på området. 

Mynd-av-Anniku.jpg  
Annika Larsen Black har arbejdet i turistbranchen i mange år. Hun er nu i gang med at forberede en uddannelse indenfor turisme. Foto: Privat. 

Tydeligere rammer nødvendige

Det øgede antal besøgende på Færøerne har skabt grobund for diskussioner om emner som enkeltpersoners ret til at gå i naturen og i fjeldene uden tilladelse, beskyttelse af naturen samt omkostninger og indtægter for de øgede turistaktiviteter, for at nævne nogle eksempler på emner, der optager mange på Færøerne.   

Ifølge Annika Larsen Black er den eksisterende lovgivning utidssvarende og uorganiseret, hvilket besværliggør kommunikation af de regler, der gælder på området.

– Lokalturismen passer sig selv. Men jeg synes, at vi burde fokusere mere på turismen, for dette er en god levevej for mange mennesker, siger Annika Larsen Black. 

Færøernes turistorganisation på engelsk her.  

Link til politik om Færøerne som turistland (på færøsk) her

Link til anbefalingen til myndighederne om kurset i turisme (på færøsk) her