Turismens kompetansesenter opprettet

Økt kompetanse i turismen i Island.

 

Ministeren for turisme Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir undertegnet den 18. januar en kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter og Turismens sentral på grunnlag av Alltingets vedtak i oktober 2016 om Turismens kompetansesenter for å øke kompetanse i turisme.

Turismens kompetansesenter er samarbeidsprosjekt mellom arbeidsmarkedets parter, opplæringsaktorer og myndighetene om helthetlige løsninger for å økt kompetanse i turismen i Island. Sentrets oppgave er å møte turismens krav for økt kompetanse og bidra til at virksomheter investerer i medarbeidernes kompetanse. I Roadmap for turisme som utkom i oktober 2015 er opprettelsen av Kompetansesentret en av de syv viktigste faktorene for solid grunnlag for turisme i Island og leder til økt kvalitet, turistenes positive opplevelse og verdiskaping

Mer på islandsk