Tutkimus aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista

 
Danmarks evalueringsinstitut, EVA käynnistää vuodenvaihteessa tutkimuksen aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista (videregående voksenuddannelse, VVU). Tarkoituksena on selvittää, ketkä hakevat 2-vuotisiin VVU-koulutuksiin ja miksi, sekä millaiset tekijät voivat estää potentiaalisia opiskelijoita hakeutumasta koulutukseen. Vaikka potentiaalinen kohderyhmä on suuri, VVU-koulutukseen on osallistunut vuosina 2004–2007 vain noin 15 000 opiskelijaa. Tutkimuksen arvellaan valmistuvan kesällä 2009.
Linkki EVA:n sivulle