Tutkimus osoittaa opiskelun myönteisiä vaikutuksia

 

Vapaan sivistystyön opinnoilla on monitahoisia ja merkittäviä vaikutuksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Tulokset saatiin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa tekemässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin vapaan sivistystyön opintojen erilaisia vaikutuksia osallistujien elämässä. Tulokset perustuvat haastatteluihin ja kyselyyn, johon vastasi 1 744 vapaan sivistystyön opintoihin osallistuvaa.
Yksilötason laajoja vaikutuksia ovat esimerkiksi fyysinen ja henkinen terveys sekä itsetunnon vahvistuminen, jolla on heijastusvaikutuksia perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointiin ja laajemmin myös yhteiskunnan tasolle, esimerkiksi vähentyneiden sosiaali- ja terveysmenojen muodossa.

www.vsy.fi/doc/Tiedote_Vaikutukset_elokuu08.pdf