Tutkimusta ruotsalaisesta kansalaisyhteiskunnasta

Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

 


Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

Puiteohjelmaan on hyväksytty mukaan 11 tutkimushanketta, joiden parissa työskentelee noin 60 aktiivista tutkijaa yhdeksästä ruotsalaisesta yliopistosta ja korkeakoulusta. Lisäksi neljälle hankkeelle on myönnetty rahoitusta tarvelähtöisen tutkimuksen tekemiseen kansalaisyhteiskunnasta. Yksi näistä hankkeista on otsikoltaan ”Ruotsalaisen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen eurooppalaistuminen”. Hankkeessa eri yhteiskuntatietellisiä aloja edustavat tutkijat tutkivat, miten EU vaikuttaa ruotsalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoisjärjestöihin, jotka edustavat syrjäytyneitä ryhmiä (kuten köyhät, kodittomat, paperittomat). 

Lue lisää aiheesta (ruotsiksi): 
www.regeringen. se/sb/d/12194/a/225737

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se