Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

 
Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/ Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/

Kansallista viitekehystä koordinoivan viraston tutkija Kerstin Littke on yksi niistä, jotka vastaavat viitekehyksen käyttöönotosta. Hänen mielestään kehystä kohtaan tunnettu kiinnostus on selvästi kasvussa: 

– Olemme huomanneet, että yhä useammat ymmärtävät viitekehyksen idean. Olemme yhteyksissä useiden toimialojen kanssa, jotka pitävät tutkintojen kuvailemista ja niiden tason määrittelyä tärkeänä. Viitekehyksen avulla työntekijöiden osaamista voidaan esimerkiksi kehittää vaativampia tehtäviä varten ja rekrytoida vähemmän vaativiin tehtäviin uutta henkilöstöä. Meihin ottavat yhteyttä myös sellaiset koulutuksenjärjestäjät, jotka tarjoavat formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolista koulutusta, sillä he haluavat selvittää tarjoamiensa koulutusten tasoluokituksen ja osaamissisällöt.  Viitekehyksellä on merkitystä myös yksilötasolla. Tämä näkyy siinä, että monet vanhemman tutkinnon suorittaneista ovat tiedustelleet, voivatko he saada tutkintonsa tunnustetuksi jonkin viitekehykseen kuuluvan taitotason mukaisesti. Tavoitteena on ennen kaikkea saada pätevyys ulkomaisiin jatko-opintoihin tai tiettyyn työtehtävään.

Lue lisää tästä.