Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

 

Detta er titlen på en ny rapport som Videncenter for Folkeoplysning, VIFO, har udarbejdet for Kulturministeriet. Baggrunden er, at der de seneste år har været en stigende interesse for foreningers betydning og muligheder i forhold til lokal udvikling og sammenhængskraft.  Resultaterne peger bl.a. på, at forskellige foreningstyper, lokale kontekster og kommunale rammer har betydning for, hvilke samarbejdsrelationer der etableres. Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder. Væsentlige forudsætninger for samarbejde er at foreningens basale behov i forhold til kerneydelser er dækket og at der er et oplevet behov for samarbejde.

Hämta rapport

Læs artikel