Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

 
Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja työllisyysasioissa. Ministeriön vastuulla on valtaosa Lissabonin strategian toteuttamisesta. Sen hallinnonala on vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa globaalin talouden haasteisiin ja luo edellytyksiä toiminnoille, jotka pystyvät menestymään verkostojen taloudessa.
Työ- ja elinkeinoministeriöön perustetaan neljä osastoa: työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, innovaatio-osasto sekä energia- ja ilmasto-osasto. Osastojaossa on yhdistetty uudella tavalla ministeriön tehtäväkokonaisuuksia. Uusi rakenne antaa mahdollisuuden panostaa synergisesti innovaatioihin ja tuottavuuteen, yrittäjyyteen, työvoimaan ja sen saatavuuteen, työelämän kehittämiseen ja markkinoiden toimivuuteen sekä energia- ja ilmastopolitiikan suuriin haasteisiin.
Lue lisää