Työ- ja kehitystakuun kolmas vaihe valmiina

 
Työ- ja kehitystakuun kolmannen vaiheen järjestämisestä on vastuussa Ruotsin työnvälitysvirasto. Viraston tulee työllistää osallistuja yksityisen tai julkisen sektorin yrityksessä tai organisaatiossa. Työllistämisaikana osallistujaa tukee valmentaja. Kolmannen vaiheen toimien tavoitteena on helpottaa siirtymistä palkkatyöhön. Työllistämiskauden pituus on enintään kaksi vuotta. Hallitus esittää, että työllistävälle yritykselle tai organisaatiolle maksettava työllistämistuki on suuruudeltaan 225 kruunua päivässä työllistettävää kohden.     
www.regeringen.se/sb/d/11337/a/118601