Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

 

Keskustelujen tulokset on nyt koottu raportiksi, joka luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle eilen. Yksi raportin keskeisistä teeseistä on joustavan ja helposti saatavilla olevan elinikäisen oppimisen tarve.

– Suomella ei voi olla muuta menestymisen strategiaa kuin olla osaavin kansakunta, Grahn-Laasonen totesi luovutustilaisuudessa.

Raportissa ehdotetaan useita keinoja tämän päämäärän saavuttamiseksi: koulutustason nostamista, Avoimen ammattiopiston perustamista, sähköisiä ohjauspalveluita ja paljon muuta.

Lue raportti:  Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.