Työelämähanke kehitysvammaisille

 

Tilannetta korjatakseen hallitus tarjoaa tälle ryhmälle mahdollisuutta osallistua oppisopimuskoulutukseen, toisen asteen aikuiskoulutukseen ja ammatilliseen korkeakouluopetukseen.
- Aikuisten toisen asteen oppisopimuskokeilu ulotetaan koskemaan henkilöitä, jotka ovat käyneet toisen asteen erityisoppilaitosta. He voivat suorittaa oppisopimusopintoja aikuisten erityisoppilaitoksessa.  
- Aikuisten ammattiopintojärjestelmä, jonka kautta tähän mennessä 50 000 aikuista on saanut ammatin, koskee tästä keväästä asti myös erityiskoulun käyneitä.

Lisätietoa (ruotsiksi): Regeringen.se