Työelämän koulutuskeskus sai tunnustuksen AOT-työstään

Islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen vetämä hanke sai tunnustusta 9. - 11. huhtikuuta Rotterdamissa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeessa pyritään parantamaan matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyttä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AOT) kehittämällä.

 

Hankkeen tavoitteena on jouduttaa AOT-järjestelmän luomista. AOT:n avulla aikuiset saavat osaamisestaan todistuksen, joka voi lyhentää opiskeluaikaa tai jonka avulla voidaan arvioida soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään. Samaan aikaan pyritään parantamaan AOT-hankkeiden laatua ja tuloksia. Hankkeiden valmistelu on edellyttänyt laajaa eri tahojen välistä yhteistyötä, ja niitä toteuttavat elinikäisen oppimisen keskukset yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Hanke saa EU-tukea. 

Lisää (islannin kielellä): www.frae.is/frettir/nr/463/