Työelämän opinto- ja uraohjauksen työkalupakki nyt saatavilla verkossa

Worklife Guidance oli elokuussa 2016 päättynyt kaksivuotinen Erasmus+ -hanke.

 

Hankkeen tarkoituksena oli kerätä yhteen ja kehittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa työpaikkojen osaamistarpeita ja motivoida työntekijöitä kehittämään osaamistaan. Hankkeeseen osallistui yrityksiä Suomesta, Islannista, Hollannista, Ruotsista ja Itävallasta. Hankkeen päätavoitteena oli lisätä sekä johdon/työnantajien että työntekijöiden tietoisuutta siitä, että strateginen osaamisen kehittäminen tulee ottaa osaksi työelämän arkipäivää ja että molemmat osapuolet ovat vastuussa siitä.

Linkki verkossa olevaan työkalupakkiin (ruotsinkielinen)

Hankkeen verkkosivu (englanninkielinen)