Työkalu opitun tunnustamiseen

 
Dansk Folkeoplysnings Samråd on työskennellyt useiden vuosien ajan määrätietoisesti opitun tunnustamisen saralla. Liitto on muun muassa ollut tiiviisti mukana luomassa IT-pohjaista työkalua, jonka avulla voidaan kuvata ja dokumentoida kolmannella sektorilla hankittua osaamista. Kehitystyö tehtiin Tanskan opetusministeriön toimeksiannosta. Työkalun avulla voidaan kuvailla erityisesti henkilökohtaista avainosaamista, kuten sosiaalisia taitoja ja oppimistaitoja. Nämä taidot ovat ratkaisevan tärkeitä nykyajan työelämässä ja koulutusjärjestelmässä, mutta niitä pidetään vaikeammin mitattavina kuin ammatillista osaamista.
Työkalun vahvuus on, että se auttaa yksilöä kuvailemaan sanallisesti henkilökohtaista avainosaamistaan, ja sitä kautta tiedostamaan, että tällaisesta osaamisesta on hyötyä koulutuksessa tai työssä.
Seuraavista linkeistä pääset tutustumaan työkalun kolmeen eri versioon: 
www.realkompetence-folkeoplysning.dk
www.realkompetence-forening.dk
www.realkompetence-frivillig.dk